Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje na temat odstąpienia od umowy.

Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 2 tygodni od otrzymania towaru.

Musi powiadomić sklep o rezygnacji z umowy na nasz adres e-mail oferta@davos.pl

Klient w takim wypadku odsyła towar na swój koszt (koszt transportu kupującego).